Lidmaatschap

Lid worden

Wilt u lid worden van de BWR? Verzamelt u dan onderstaande bescheiden

  • kopieën van certificaten/diploma’s van gevolgde cursussen/opleidingen op het gebied van bekken en/of bekkenbodemklachten
  • inschrijfformulier (volledig ingevuld)

Stuur deze naar bwr.secretariaat@gmail.com

Jaarlijkse contributie

  • Leden                                               € 70,-
  • Buitengewone leden                         € 35,-
  • Inschrijfgeld                                      € 22,50

Ere leden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.

Algemene Bepalingen
Huishoudelijk Reglement